Preview Mode Links will not work in preview mode

Food Pharmacy-podden


May 20, 2020

I dagens avsnitt pratar vi med Dr Carrie Jones om hormoner. Hur påverkar en hormonobalans din vikt? Har tarmfloran och hormoner något samband? Kan Mia göra något åt sin östrogendominans?