Preview Mode Links will not work in preview mode

Food Pharmacy-podden


Oct 7, 2020

Yes, we hear you! Ni är oroliga för oxalater. I dagens podd träffar vi Graeme Jones, Clinical Physiologist, för att reda ut era och våra egna frågor.