Preview Mode Links will not work in preview mode

Food Pharmacy-podden


Nov 18, 2020

Pamela besegrade cancern mot alla odds. Hon fick beskedet att hon hade en hjärntumör och att hon hade fem år kvar att leva. Det har nu gått åtta år och hon mår bra. Hur gick det till?