Preview Mode Links will not work in preview mode

Food Pharmacy-podden


Mar 20, 2019

Lina och Mia får ett brev från en man som tillfrisknat från cancer vilket resulterar i ett långt samtal om mat, forskning och faktagranskning. Ja, och så blir det lite havrefras och Grottbjörnens folk på det också.